Sunday, February 17, 2019

નવસારી જિલ્લા માં કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સ્વરોજગાર માટે વિના મુલ્યે તાલીમની ભવ્ય શરૂઆત

નવસારી જિલ્લા માં કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ  દ્વારા  સ્વરોજગાર માટે વિના મુલ્યે તાલીમની ભવ્ય શરૂઆત

                    આજે ભારતદેશ માં સૌથી મોટી સમસ્યા છે બેરોજગારી.. અને રાજ્ય સરકારો કે ભારત સરકાર રોજગારીની તકો વધતી જનસંખ્યા મુજબ આપવામાં રાત દિવસ  મહેનત કરવા પછી પણ પુરી પાડી શકતી નથી. જેમાં  વૈજ્ઞાનિકો અને જાણકારોના મંતવ્ય મુજબ   ભારત દેશ માં વધતી વેરોજગારી શિક્ષણ પદ્ધતિ, સરકાર અને સામાજિક દુર્વ્યવસ્થા મુખ્ય કારણ છે. સરકાર ભારતીય ઉદ્યોગપતિઓને ઉદ્યોગ તરફ લઈ જવા એમને દરેક પ્રકારની સહુલતો આપવા બદલે કાયદા કાનુનથી સરકારની તિજોરી ભરવાના અથક પ્રયાસ મુખ્ય કારણ છે. જેના ફલસ્વરૂપે આજે મોટા ભાગના ઉદ્યોગો બંધ થયા. અને બાકી બંધ થવા ના રસ્તાઓ ઉપર અગ્રસર છે. ભારતમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા તદ્દન ઉતરતી કક્ષાનો છે. ટેકનોલોજી શિક્ષણનો અભાવ છે. વર્તમાન શિક્ષણ પદ્ધતિ રોજગાર વધારનાર છે. 
            આજે સ્વદેશી વસ્તુઓ ઉપર સામાન્ય થી સર્વોચ્ચ નાગરિકો મોટા ભાગે ઉપયોગ જ નથી કરતા. એક સામાન્ય નાગરિક રોજમર્રા જીવન જરૂરિયાત માં પણ મોટા ભાગે વહાર દેશો માં નિર્મિત વસ્તુઓ વાપરી રહ્યા છે.જેથી રોજગારીની સમસ્યાઓ દર રોજ ચરમસીમા ઉપર અગ્રસિત છે. 
            સામાજિક વ્યવસ્થા માં આજે 21વી સદી માં પણ બધી સરકારો રાજનીતિ કરી રહી છે. જાત પાત નો ભેદભાવ વધારી સરકાર ની રચનાઓ થઈ રહી છે. જેથી નાગરિકો માં આપસી ભાઈ ચારાની બચ્ચે મતભેદો વધી રહ્યા છે. એવા સમયે કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિજલપોર ખાતે સ્વરોજગાર માટે શિક્ષિત અશિક્ષિત ભાઈ બહેનો માટે વિના મુલ્યે તાલીમ આપવાની ભવ્ય શરૂઆત કરી છે. જેમાં સ્વદેશી વસ્તુઓ વિશ્વ સ્તરીય ગુણવત્તાની ફકત ખરીદી કરવા અને અન્યોને ખરીદી કરવામાં મદદરૂપ થઈ લાખો રૂપિયાદર માસે મેળવી શકાય છે. અને સ્વદેશી સ્વરોજગાર મિશન માં કોઈ પણ જાતની મુડી રોકવામાં આવતી ન હોવાથી તદ્દન સરળ છે.
નવસારી જીલ્લાના સરકાર માં શાસન અને પ્રશાસનિક અધિકારીઓને ઉપરોક્ત સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ સ્વદેશી સ્વરોજગાર મિશનમા સહભાગી બની પોતાની કચેરી અને તાબા હેઠણની  કચેરી ઓ માં જાણ કરી ભારતદેશને સમૃદ્ધ  ધડવામા મદદરૂપ થાય એવી અપેક્ષા અને સહકાર આપવા માટે વિનમ્ર અપીલ પણ કરવામાં આવી રહી છે. જેની આજે અત્યંત જરૂર અને સમયની માંગ છે. 

           નવસારી જિલ્લા ના તમામ શિક્ષિત - અશિક્ષિત ભાઈ-બહેનો ને સ્વરોજગાર માં વિના મુલ્યે તાલીમ સાથે દર માસે સારા માં સારૂ  આવક મેળવવા આમંત્રણ છે. વધુ વિગત નીચેના સરનામે માટે સંપર્ક કરવો.. 
               સ્વરોજગાર ટ્રેનિંગ સેંટર 
          કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ અલકાપુરી સોસાયટી
 શિવાજી ચોક પાસે  વિજલપોર નવસારી- ૩૯૬૪૫૦ 
            મોબાઈલ-9898630756   9227850786 ઓ. 02637-280786

નવસારી : ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશ્નર શ્રી વરસાણી ના હુકમ ની ઐસી કી તૈસી કરતી એઆરટીઓ નવસારી

 નવસારી : ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશ્નર શ્રી વરસાણીના હુકમની ઐસી કી તૈસી કરતી એઆરટીઓ સહાયક પ્રાદેશિક 
વાહન વ્યવહાર કચેરી નવસારી
               નવસારી જિલ્લા માં માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫, ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ રૂલ્સ ૧૯૭૧ સાથે જાહેર સેવાઓ અંગે નાગરિક અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૩ કે લઘુત્તમ માસિક વેતન ધારો ૧૯૪૮ વગેરે જેવા જન હિત થી સંકળાયેલ કાયદોના કાયમી ધોરણે ધજાગરા ઉડાડવામાં આવે છે. નવસારી જિલ્લા માં આરટીઆઈ ૨૦૦૫ની બીજી અપીલ માં ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશ્નર શ્રીઆર.આર. વરસાણી એ પોતે કબૂલ કરેલ છે. કે નવસારી જિલ્લા માં મા.અ.અ.૨૦૦૫ અજુ સુધી અમલવારી થયેલ નથી. અને સુનવણી દરમ્યાન અરજદાર ડો.મિશ્રાને ધન્યબાદ આપેલ હતા. અને સદર કાયદાઓની જવાબદારી નવસારી કલેક્ટરશ્રીની પણ હોવાથી  નવસારી કલેક્ટર શ્રીને પણ   એક  પક્ષકાર   તરીકે ના  ગણી હુકમ પણ કરેલ છે.અને એક  નકલ  નવસારી કલેક્ટર શ્રીને પણ  આપવા આદેશ કરેલ છે.  પરંતુ જમીની  હકીકત માં સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી નવસારીના અધિકરીઓ  ને કોઈ ફર્ક નથી પડતો.નવસારી જિલ્લા કલેક્ટર સાથે ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશ્નર શ્રી વરસાણીના હુકમનો અપમાન કરી માહિતી  કાયદેસર આપેલ નથી. હવે  ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશ્નર શ્રી વરસાણીના પોતાના હુકમ મુજબ એમના હુકમ ના અપમાન કરવા બદલ કાર્યવાહી કરશે કે પોતે પક્ષકાર બની પોતાની તપાસ અને કાયદાની અમલવારી કરાવવા માં નિષ્ફળ થઈ સરકારને બદનામ કરવા અધિકારીઓ માં નામ નોધાવશે. નવસારી જિલ્લાના સમાહર્તા અને કલેક્ટર સાથે જિલ્લા મજિસ્ટ્રેટ તરીકે ફરજ બજાવતા કલેક્ટર શ્રી એ ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશ્નર શ્રીના હુકમના પાલન કરાવશે ખરા..? એ જોવાનુ બાકી રહ્યુ .. જાણકારો ના મંતવ્ય મુજબ નવસારી કલેક્ટરશ્રીના કચેરી માં પણ મા.અ.અ.૨૦૦૫ કે અન્ય જન હિતથી સંકળાયેલ કાયદાઓનો અમલવારી થતો નથી. અને જાહેર માહિતી અધિકારીને પોતે પણ કઈ ખબર નથી. અરજાદારો પાસે નાણા ભરાવી છતા માહિતી આપવા માટે આનાકાની કરી અરજદારો સાથે ગેરવર્તન કરતા ફરિયાદો મળે છે.

Saturday, February 16, 2019

નવસારી : નવસારી જિલ્લામાં પુરવઠા વિભાગ સંબધિત અધિકારીઓની કામગીરી ...?

               
 નવસારી : નવસારી જિલ્લામાં પુરવઠા વિભાગ સંબધિત અધિકારીઓની કામગીરી ...?

                  નવસારી જિલ્લામાં પુરવઠા વિભાગ સંબંધિત તમામ અધિકારીઓ ખાનગી દુકાનો તપાસ કરવાની જવાબદારી ભુલી ગયા...! આમ નાગરિકો ત્રાહિમામ જાયે તો જાયે કહા નવસારી જિલ્લામાં પુરવઠા વિભાગ સંબધિત મોટા ભાગના તમામ અધિકારીઓ જેમાં જિલ્લા પુરવઠા કચેરી પ્રાન કચેરી અને મામલતદાર કચેરી ના અધિકારીઓના સમાવેશ થાય છે. આજે કારદેસર દર માસે લઘુતમ માસિક તપાસ કાર્યક્રમ મુજબ દરેકને ચાર ચાર દુકાનો તપાસ કરવાનો હોય છે. પરંતુ જમીની હકીકત માં ફકત સરકારી રાશનના દુકાનો જ તપાસ તે પણ કેવી રીતે થઈ રહ્યો છે. એ જગ જાહેર છે. સરકાર ની ગાઈડલાઈન મુજબ તપાસ કરવા માટે એક દુકાનના હદ વિસ્તારમાં દસ નાગરિકોને રાશન મળે છે કેમ ..? ક્રોસ ચેકીંગ કરવાનો હોય છે. એના બદલે જે તે દુકાન માં આવેલા ગ્રાહકોને જ તપાસ કરી મોટા ભાગે એક તપાસનો ફોમ ભરી આવે છે. આજે કાયદેસર તપાસ કરવા માટે અધિકારીઓ ગુનો સમજી રહ્યા છે. મોટા ભાગે આજે બીપીએલ કાર્ડ સરકારના ગાઈડલાઈન મુજબ શોધવા મુશ્કેલ છે. પરંતુ અહીં આજે મોટા ભાગના રાશન કાર્ડ ગરીબી આધારિતના બદલે જાતિ અને રાજકીય આધારિત છે. સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા થતી તપાસ મળેલ માહિતી મુજબ ગાધીબાપૂ દર્શન આધારિત તપાસ કરી રહ્યા છે. હવે એવા અધિકારીઓની તપાસ કૌણ કરશે..? આજે કાયદેસર તપાસ અને કાર્યવાહીના બદલે અન્ય તપાસ કરી રહ્યા છે. જેથી સરકારી રાશનના દુકાન પંડિત દીન દયાલ વ્યાજબી ભાવની દુકાનોના પરવાનેદારો ત્રાહિમામ થવા પામ્યા છે. પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સંસ્થા માં થતી ફરિયાદ ના અનુસંધાન માં આ સમાચાર આપવામાં આવી રહ્યો છે. આજ સુધી નવસારી જિલ્લામાં સદર પરવાનેદારો સિવાય દરેક મામલતદાર ને 4 દુકાનો દર માસે ખાનગી રાશનની દુકાનો તપાસ કરવાની હોય છે. પરંતુ નવસારી જિલ્લાના જાબાજ પુરવઠા વિભાગના સંબંધિત તમામ અધિકારીઓ તપાસ નથી કરતા.જેથી ખાનગી તમામ દુકાનો ના પરવાનેદારો મર્જી મુજબ ભેળસેળ કરી ભ્રષ્ટાચાર કરી રહ્યાં છે.દરેક મામલતદાર શ્રી ઓ અને નાયબ મામલતદાર કે જિલ્લા પુરવઠા કચેરીના અધિકારીઓ સરકાર દ્વારા લઘુતમ તપાસ માસિક માં કરવાની ફરજિયાત હોવા છતા તપાસ કરવામાં નિષ્ફળ છે. નવસારી જીલ્લામાંના તમામ વ્યાજબી ભાવની દુકાનના પરવાનેદારો ત્રાહિમામ થઈ રહ્યા છે. જેથી સદર બાબતે મળેલ માહિતી મુજબ જ્યારે પણ તપાસ થાય છે ત્યારે અધિકારીઓની તપાસ અને બાપુ ની તસવીરો સાથે નમન કરતી વખતે મોબાઈલથી વીડિયો ગ્રાફી કરવા માટે સાથે સાથે ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ રૂલ્સ એક્ટ 1971 મુજબ એક અલગ ટીમની રચના કરી અધિકારીઓની તપાસ કરવા ગુજરાત સરકારને ભલામણ કરવામાં આવી છે. સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ નવસારી જિલ્લાના સર્વોચ્ચ અધિકારીઓ પંડિત દીન દયાલ ગ્રાહક ભંડાર વ્યાજવી ભાવના દુકાનોના પરવાનેદારોને પારદર્શક તરીકે કામ કરવા અને અધિકારીઓ દ્વારા થતી ગેરકાયદેસર હેરાન ગતિથી છુટકારો મેળવવા કાર્યવાહી કરશે ખરા..! કે ગાધીબાપૂના દર્શન કરવા નવો નુશો શોધશે એ જોવાનું બાકી રહ્યું.... ્

નવસારી નગરપાલિકા દ્વારા કરોડોના પાણી બિલ બાકી ...જવાબદાર કૌણ...?

 નવસારી નગરપાલિકા દ્વારા કરોડોના પાણી
          બિલ બાકી ...જવાબદાર કૌણ...?

      નવસારી નગરપાલિકા માં દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાના બિન જરૂરી કામો કરવામાં આવે છે. નાગરિકોને પ્રાથમિક સુવિધાઓ પુરૂ પાડવા માટે નગરપાલિકા લાખો રૂપિયા વેરા દર માસે ઉઘરાણી કરે છે.પરંતુ નાગરિકો પાસે મહેનત મસકકત ખુન પસીનાની કમાણીના નાણાં ક્યાં ખર્ચ કરવો . ?એ સમજવો અઘરૂ છે.પરંતુ એ સમજવા માટે લાખો રૂપિયા દર માસે વેતન સાથે સરકાર રાજાશાહી જેવી સુવિધાઓ અધિકારીઓને ઉપલબ્ધ કરાવે છે. અને અધિકારીઓને શા માટે વેતન મળે છે . એ આજે અધિકારીઓ કદાચ પોતે ભુલી ગયા છે.અને આમ નાગરિકો માટે સમજવું અઘરું છે. નાગરિકો પાસે થી ઉઘરાણી કરેલ  વેરા જેમાં પાણીની અત્યંત જરૂર હોય છે. નવસારી નગરપાલિકા દ્વારા દુધિયા તળાવ માં પાણીના બિલો આશરે ૨૫ થી ૩૦ કરોડ થી વધુ બાકી છે. હવે અંબિકા વિભાગના અધિકારીઓ અને નગરપાલિકાના અધિકારીઓની મિલીભગત થી નાગરિકોથી ઉઘરાણી કરેલ પાણીના વેરા આજે ક્યાં છે. ..? આજે પાણીનો સંકટ નવસારી નગરપાલિકાના ગરીબ શોષિત દલિત મધ્યમ વર્ગના નાગરિકો ઉપર છે. સરકાર ગમે એ યોજનાઓ લાવે પરંતુ અહીં અધિકારીઓને કઇ ફરક નથી પડતો. આજે સત્તા પરિવર્તન થી વધુ વ્યવસ્થા પરિવર્તનની જરૂર છે.હવે સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ વર્ષો થી પોતાની જાગીર સમજતા અધિકારીઓની  સદર બાબતે તપાસ કરી કાર્યવાહી જિલ્લા પ્રશાસનિક અધિકારીઓ કરશે ખરા...? વિદ્વાનો અને જાણકારોના મંતવ્ય મુજબ નગરપાલિકાઓ માં પણ કલેક્ટર કચેરી ની જેમ પરમોશન અને બદલીની પ્રક્રિયા કરવો જોઈએ. મોટા ભાગના અધિકારીઓ ટાઈમ થી હાજર નથી રહેતા.. નવસારી જિલ્લાના સમાહર્તા સાથે પ્રાદેશિક કમિશ્નર શ્રી સદર બાબતે તપાસ કરી કાર્યવાહી કરશે ખરા..?

Tuesday, February 12, 2019

નવસારી જિલ્લાના માર્ગ અને મકાનના મુખ્ય અધિકારી ....?

નવસારી જિલ્લા માં માર્ગ અને મકાન વિભાગ સ્ટેટ ની કચેરી માં કાર્યપાલક ઈજનેરની કામગીરી કાબીલેતારીફ કે...? નવસારી જિલ્લામાં આર એન્ડ બી માર્ગ અને મકાન વિભાગના મુખ્ય જાહેર માહિતી અધિકારીની કામગીરી કાબીલે તારીફ છે.સદર કચેરી મા ભ્રષ્ટાચાર અને શોષણના ફરિયાદ કાયમી ધોરણે થતી હોયછે. જેના અનુસંધાન મા માનવ અધિકાર સંસ્થાના ગુજરાત પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા સત્યતા જાણવા માટે માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005ના ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ આરટીઆઇના કાયદા મુજબ એક માહિતી માગવામાં આવેલ હતી. જેના જવાબ મળતા એક જોરદાર ખુલાસો થયેલ છે. જેમાં પહેલા જ જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી પાસે જ કોઈ સત્તા નથી. સરકાર શ્રીના પરિપત્ર મુજબ એ કરાર આધારિત છે. એમની પાસે કોઈ પણ સત્તા નથી. ઉપાડ અને વહેચણી કરવાની સત્તા નથી. અને કોઇ પણ સરકાર ની સુવિધાઓ લઈ શકશે નહીં. ગમે એ દિવસે નોકરી માં થી બરતરફ કરી શકાશે. અને કોઇ પણ સહિઓ કરવા માટે ચિખલીના અધિકારી શ્રીને સત્તા સોપવામાં આવી છે. હવે સદર અધિકારી શ્રીને પછી નોકરી માં રાખવાનો હેતુ શૂ છે.? અને ગુજરાત સરકાર નિબૃત ઉચ્ચ અધિકારી નો શોષણ કરી રહી છે એ પણ ન કહેવાય કારણ કે સદર અધિકારી પોતે અરજી કરી છે. અને સદર અધિકારી શ્રી પાસે એવા કોઇ અલગથી નોલેજ પણ નથી. જે અન્ય અધિકારીઓ પાસે નથી. એ કોઈ ભારતના વૈજ્ઞાનિક પણ નથી. શાસનના કોઈ મોટા નેતા પણ નથી કે જીવન્ત પર્યન્ત રાજ કરી શકે. અને હિન્દુસ્તાન આજાદ કરવામાં પણ એ કોઈ ભાગ લીધેલ નથી. કે ભારત સરકાર કોઈ એમને ભારત રત્ન પણ આપેલ.નથી કે ભારત ના સમ્માન માટે રાખવામાં આવેલ છે. નવસારી જિલ્લામાં સદર કચેરી માં સદર અધિકારી શ્રીને કયા હેતુથી નોકરી ઉપર ફરી રાખવામાં આવ્યું છે. જાગૃત નાગરિકો અને વિદ્વાનો ના અલગ અલગ મંતવ્યો મળેલ છે. પરંતુ મોટા ભાગ ના મંતવ્યો માં સમાનતા પણ છે. જે અહીં લખી શકાય નહીં .પરંતુ એ આજે સમજવુ અઘરૂ નથી.ગુજરાતમાં મોટા ભાગ ના અધિકારીઓ નિવૃત થયા પછી એમની જગ્યાએ નવો અધિકારી મુકવામાં આવે છે. અને કરાર આધારિત એ જગ્યાએ મુકવા માટે ફરી થી જે તે કચેરીના વડા પોતાનીની કચેરી થી એક જાહેરાત સમાચાર પત્રો ના માધ્યમથી વહાર આપે છે કે સ્વેચ્છિક રીતે એ જગ્યાએ કોઇ પણ સમકક્ષ અધિકારીઓ ફિક્સ પગાર માં ફકત ૧૧ માસના કરાર ઉપર શર્તોને આધીન ફરજ બજાવી શકે છે. અને સરકાર ના એક પરિપત્ર એ પણ છે કે જવાબદારી વાળી જગ્યાએ કરાર આધારિત અધિકારી કર્મચારીઓને મુકી શકાય નહીં. પરંતુ નવસારી જિલ્લામાં સદર અધિકારી શ્રીની નિમણૂંક થી વિદ્વાનો અને જાણકારો ના મંતવ્ય મુજબ માર્ગ અને મકાન સ્ટેટ વિભાગના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓના શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ સાથે સરકાર ની નીતિ વિષયે એક સવાલિયા નિશાન ઉભો થયો છે. અને આજે ગુજરાત સરકાર પણ દેવાદાર છે. હવે સમાચાર ની ગંભીરતા થી નોધ લઈ સદર કચેરી ના મુખ્ય અધિકારીઓ ગુજરાત સરકાર ની અન્ય કચેરીઓ ની જેમ કાયદાઓના પાલન કરશે કે પોતાની મરજી મુજબ અલગ કાયદો પોતે બનાવી સરકાર ને બદનામ કરશે. એ જોવાનું બાકી રહ્યુ.

Wednesday, February 6, 2019

DGVCL વલસાડ સાથે નવસારી જિલ્લાના જલાલપોર વિભાગીય કચેરીની કામગીરી કાબીલેતારીફ કે.......?

DGVCL વલસાડ સાથે નવસારી જિલ્લાના જલાલપોર વિભાગીય કચેરીની કામગીરી કાબીલેતારીફ કે.......?DGVCL વલસાડના અપીલ સત્તા અધિકારી અધી.ઈજનેરશ્રીની
 કામગીરી કાબીલેતારીફ ....?
        સત્તા પરિવર્તન નહિ વ્યવસ્થા પરિવર્તનની જરૂર        
           આજે દ.ગુ.વીજ.કંપની માં ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમા એ રાજ કરી રહ્યા છે. અધિકારીઓ મોટા ભાગે સેટિંગ ડોટ કોમ થી નિમણૂંક થયેલ છે. જેથી કાયદા કાનુન થી કામ કરવો ગુનો સમજીને સમાધાન કરવામાં વધુ માને છે. અને એ સમાધાન થી ગુજરાત સરકાર બદનામ થઈ રહી છે.અને ઠેર ઠેર સરકારની સામે એવા અધિકારીઓ ના ભ્રષ્ટાચાર થી ત્રાહિમામ નાગરિકો સત્તા પરિવર્તન ના મુડ માં રેલી ઓ કાઠી રહ્યા છે. સરકાર ના અધિકારીઓ સામે આવેદન પત્ર આપી રહ્યા છે. પરંતુ ગુજરાત માં સત્તા પરિવર્તન થી વધુ વ્યવસ્થા પરિવર્તનની જરૂર છે. આજે ગુજરાતના મોટા ભાગના અધિકારીઓ ભણતર કે શૈક્ષણિક લાયકાતના બદલે આરક્ષણ કે સેટિંગ અથવા પરમોશન થી ઉચ્ચ હોદ્દો ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. અને ગાધીબાપૂની ઓણખાન માં આવેલ હોય જેથી કાયદા કાનુનથી અજાણ હોય .સરકાર ગમે એ કાયદો ઘડે અહીં અધિકારીઓને કશું ફરક પડતો નથી. દ.ગુ.વી.કં.લી. માં આજે ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમાએ રાજ કરી રહી છે. કાયમી ફરિયાદોની સત્યતા જાણવા માટે એક માહિતી નવસારી જિલ્લાના દ.ગુ.વી.કં.લી. જલાલપોર વિભાગીય કચેરી માં માગવામાં આવી . અને કાયદેસર  જવાબ ન મળતા અપીલ કરવામાં આવી. અપીલનો હુકમ મુજબ જવાબ આપવો કે માહિતી અથવા કાર્યવાહી કરવો અહીં અધિકારીઓ માટે   ગુનો છે.અપીલ અધિકારીને કાયદા મુજબ એમના હુકમ મુજબ અરજદારને માહિતી ન મળે ત્યારે મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કાયદા મુજબ પોતાની કચેરી માં માહિતી આપવાની હોય છે. આજે પણ દ.ગુ.બી.કં.લી.જલાલપોર વિભાગીય કચેરીના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી  કાયદેસર નવસારી જિલ્લામાં રહેઠાણ નથી. કોઈ પણ અકસ્માતની અહીં અધિકારીઓ રાહ જોઈ રહ્યા છે. અપીલ સત્તા અધિકારી પોતાના મળેલ સત્તા મુજબ ક્યારે ફરજ બજાવશે..? એ અહીં નાગરિકો રાહ જોઈ રહ્યા છે. એજ હાલત એરૂ પેટા વિભાગીય કચેરીના છે. એક વખત અપીલની સુનવણી કરી ફરી થી એજ અરજીની અપીલની સુનવણી શા માટે કરવામાં આવે છે.? અને છતાં અપીલની સુનવણી  કરવામાં માટે અરજદારને સુનવણીની તારીખ પછી પત્ર પાઠવી શું સાવિત કરવા માગે છે. એ સમજવું અઘરું છે. સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ ઉર્જા મંત્રી કડક કાર્યવાહી કરવા અધિકારીઓને તાકીદ કરશે કે સત્તા પરિવર્તન માં ભાગ લેશે એ જોવાનું બાકી રહ્યુ...
વલસાડના દ.ગ.વી.કં.લી. અપીલની સુનવણી માટે 28/01/2019 ના રોજ સહિ કરી તારીખ 01/02/19ના રોજ રજી નં. RG858822157 IN  દ્વારા આરપીએડી કરી છે. અને પ્રથમ અપીલ સુનવણી તારીખ 02/02/2019 ના રોજ બપોરે 12:15 રાખેલ છે. આજે તારીખ 06/02/19 ના રોજ અરજદાર ને પત્ર મળેલ છે. હવે પાછણની તારીખ ઉપર અરજદાર કેવી રીતે હાજર થઇ શકે. માહિતી અધિકારના કાયદા મુજબ 7 થી 15 દિવસ નો અંતરાલ ફરજીયાત છે. હવે ગુજરાતનો વિકાસ સમૃદ્ધિ પારદર્શક સરકારનો મુખ્ય આધાર દ.ગુ.વી.કં.લી. વલસાડના મુખ્ય જાબાજ શૈક્ષણિક લાયકાત અને ખાસ અનુભવી  અધિકારી અધીક્ષક ઈજનેર શ્રી ની સદર બાબતે કાબીલેતારીફ કામગીરી ખરેખર પ્રશંશનીય છે. જેથી એમની તાબા હેઠણના અધિકારીઓના કામોનુ આંકલન કરી શકાય છે.
આજે એવા અધિકારી ઓ પાસે ગુજરાત સરકાર ખોટી આશા રાખી રહી છે. આજે જાણકારો અને વિદ્વાનોના મંતવ્ય મુજબ સત્તા પરિવર્તન થી વધુ વ્યવસ્થા પરિવર્તનનુ જરૂર છે. ટુક સમયમા પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સંસ્થા દ્વારા તમામ અધિકારીઓ અને મંત્રીઓને તત્કાલ કાયદા વ્યવસ્થા માં પરિવર્તન કરી સુધારો લાવવા પત્રો પાઠવવામાં આવશે.

Monday, February 4, 2019

પ્રાયોજના વહીવટદાર આદિજાતિ વાસદાની કચેરી માં શૈક્ષણિક લાયકાત ઉપર એક નજર....!

આજે ગુજરાત રાજ્યના ઐતિહાસિક સંસ્કારી નગરી નવસારી જિલ્લાના ગરીબો આદિજાતિ ટ્રાઇબલ માટે કરોડો રૂપિયા વિકાસ માટે ખર્ચ કરતી કચેરીના અધિકારીઓની શૈક્ષણિક લાયકાતનો પર્દાફાશ એમની કચેરી અને વર્ગ એક ના અધિકારી શ્રી પોતે એક પ્રથમ અપીલની સૂનવણીના પત્ર દ્વારા  કરી છે. પર્યાવરણ માનવ અધિકાર સંસ્થા માં ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદ સદર કચેરીની  કાયમી ધોરણે કરવામાં આવી રહી છે. જેની સત્યતા જાણવા માટે એક જનહિતથી સંકળાયેલ ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ આરટીઆઇ કરવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાન માં સદર કચેરીના વર્ગ એકના અધિકારી જેના ઉપર ગરીબોના વિકાસની જવાબદારી સરકાર વિશ્વાસ સાથે નિમણૂંક કરી છે. અને લાખો રૂપિયા વેતન સાથે રાજાશાહી જેવી સુવિધાઓ સરકાર દર માસે આપી રહી છે. અને માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005ના આજે 14મો વર્ષ ચાલી રહ્યો છે. સદર અધિકારીની શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનુભવ એ પ્રથમ અપીલ માં છલોછલ છલકાઈ રહ્યો છે. સદર અધિકારી શ્રી કલમ એક હેઠણ અપીલની સુનવણી કરશે. જે ભારતમાં માન્ય નથી.  અને જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રીને અપીલની સુનવણી માં નામનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. તારીખ 2/7/18  અરજી માં તારીખ પણ ખોટી છે. સહિ માં એમનો નામનો પણ ઉલ્લેખ નથી. કાયદેસર માહિતી ગુમરાહ અને છુપાવવા પ્રયાસ કરેલ હોવાથી હવે સુનવણી કેવી રીતે થસે એ અહીં એમની સહિ.સાથે મોકલવામાં આવેલ પત્ર થી જણવાઈ રહ્યો છે. શૈક્ષણિક લાયકાત ખરેખર છે કે કેમ ..? કે પરમોશન થી જ આવેવ છે  એ સમજવો અઘરું છે. અને જવાબદાર અધિકારીઓની હાલત પણ હાલ માં સરખી છે. જેથી આશા રાખવો પણ ગુનો છે. હવે જાયે તો જાયે કહાં.. જેવી હાલત સર્જાયું છે.
ગુજરાત સરકાર માં જયાં સુધી વ્યવસ્થા પરિવર્તન માં સુધારો નહિ થશે ત્યાં સુધી ગરીબો દલીતો ખેડૂતો વગેરે નો વિકાસ એક જૂમલો જ રહેશે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી જે કાયદાનો તજજ્ઞ છે. સમાચારની ગંભીરતા થી નોધ લઈ તત્કાલ તપાસ સાથે વ્યવસ્થા પરિવર્તન માં એક નજર કરે એ આજે અત્યંત જરૂર અને સમયની માંગ છે...

નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ નો કાબીલેતારીફ કામગીરી કે .....?

નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા પકડાયેલ કાર માં જ ચોરી ...! કાબીલેતારીફ કામગીરી કે ...?
નવસારી જિલ્લામાં આજે ઠેર ઠેર દારૂ શરાબ ના અડ્ડો થી નવસારી જિલ્લો ટોપટેન માં નામ નોધણી કરાવશે. અને એનાથી નવસારી ની રાજનીતિ સાથે ન્યાય તંત્ર અને સુરક્ષા વિભાગના કાયદેસર વિકાસ જોવા મળે છે. ન્યાયપાલિકા મા દારૂ શરાબ અને એ ઉપયોગ થતો હોવાથી સામાજિક રાજનૈતિક કેશોના ભરખમ વધારો જોવા મળે છે. જેમાં નવસારી પોલીસ વિભાગની કામગીરી ખરેખર કાબીલેતારીફ છે. ઠેર ઠેર ટ્રાફિક પોલીસ ના નામે નાગરિકો પાસે થી કાયદા કાનૂનના નામે ટ્રાફિક પોલીસ નો સરાહનીય કામગીરી છે. ગુજરાત સિવિલ સર્વિસ એક્ટ 1971 મુજબ એક પણ સરકારી અધિકારી એક રૂપિયા ના ભેટ કે કોઇ પણ સંસ્થા માં ભાગ લઈ શકે નહીં. પરંતુ નવસારી જિલ્લા પોલીસ પોતે એક સંસ્થા ની રચના કરી છે. અને કરોડો રૂપિયા ફંડ ઉઘરાવી છે. નવસારી પોલીસ ની સંસ્થા માં સરકારી કચેરીઓ દિલ ખોલીને દાન કરી છે. હવે કરોડો રૂપિયા એ દાન છે કે મજબરી એ દરેક ને ખબર છે. નવસારી જિલ્લાની નગરપાલિકા ઓ જ્યારે એમના જ હદ માં એમના જ નાગરિકોની મૃત્યુ થાય ત્યારે વિરાવલ શ્મશાન લઈ જવા માટે પણ  કાયદેસર ફી લેતી હોય અને એ નગરપાલિકા નાગરિકો ના પ્રાથમિક જરૂરિયાત માટે ઉઘરાવેલ વેરા માં થી દાન કરશે ..! એ સમજવું અઘરું છે. નવસારી જિલ્લામાં એક તરફ દરેક નગરપાલિકા માં ભ્રષ્ટાચાર શિષ્ટાચાર તરીકે વિરાજમાન હોય ત્યારે એ દાન કરી શકે ખરૂ..?
નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા પકડાયેલ કારમાં ચોરી થાય એ ખરેખર   નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસ માટે સારું નો કહેવાય પરંતુ  કાબીલે તારીફ કામગીરી ખરી.. હવે એની તપાસ થસે ખરુ .. જાણકારો અને વિદ્વાનો સાથે નાગરિકો ના સદર બનાવ બાબતે જે જાણકારી મળી રહી છે .. એ અહીં લખી શકાય નહિ... અને એવા સમાચાર ની કોઇ ગંભીરતા થી લેવાની કોઈ ને જરૂર નથી ...

Sunday, February 3, 2019

નવસારી જિલ્લા માં લઘુત્તમ માસિક વેતન ધારો ૧૯૪૮ લકવા ગ્રસ્ત ! જવાબદાર કૌણ..?

             નવસારી જિલ્લા માં લઘુત્તમ માસિક વેતન ધારો ૧૯૪૮ લકવા ગ્રસ્ત ..! જવાબદાર કૌણ..?

              આજે ગુજરાત  સરકાર ગરીબો મજલુમો દલિતો ની મોટી મોટી બાતો અને ગરીબો ની સરકાર હોય એના માટે કરોડો રૂપિયા જનતાની ખૂન પસીના અને મહેનત મસક્કત ની કમાઈ ને  મોટા મોટા બેનરો અને જાહેરાત કરવામાં ખર્ચ કરી રહી છે. દલિતો અને ગરીબો ની સરકાર ખરેખર ગરીબો દલિતો મજુરોને જ એમની મજુરી કાયદેસર અપાવી નથી શકતી. નવસારી જિલ્લામાં લધુત્તમ માસિક વેતન અપાવવા માટે  લાખો રૂપિયા વેતન ધરાવતા અધિકારીઓના પેટના પાણી પણ હલતો નથી. કાયદા મુજબ જવાબદારી દરેક કચેરી ના મુખ્ય અધિકારીઓ ની છે.
ગરીબો મજલુમો દલિતોના નેતાઓ ક્યાં છે...? એ સમજવો અઘરૂ છે. સરકારશ્રીની કચેરીઓ માં જ શોષણ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. નવસારી જિલ્લાની સીટી સર્વે જમીન નિરીક્ષકની કચેરી મહિલા કર્મચારીઓ ને સાંજે ૬:૧૦ પછી શાં માટે જવા નથી દેતી ? એ  આજે દરેકને ખબર છે. કલેક્ટર કચેરી હોય કે પ્રાંત કચેરી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી હોય કે તાલુકા વિકાસ અધિકારી ફકત ૫ થી  ૬ હજાર રૂપિયા માં જ કર્મચારીઓ પાસે કામ કરાવે  છે.
જિલ્લા જલ સ્ત્રાવની કચેરી માં ફકત ૫ હજાર રૂપિયા માં ૫ વર્ષનો કરાર થયેલ છે. ભાજપા ના મોટા  ભાગ નેતાઓ પાસે આવક કરતા વધુ સંપત્તિ છે. અને બીજી તરફ એના જ ભાઈઓ પાસે બે ટાઈમ ખાવાના ફાફા છે. સરકારી અધિકારીઓ માં નગરપાલિકાઓ માં કાયદેસર હિટલરશાહી ચાલી રહી છે. ભાજપા સરકાર હોય કે કાંગ્રેસ સરકાર કે અન્ય  મોટા ભાગ ના નેતાઓ પાસે કોઈ આવક નો પુરાવા નથી. છતા એમની મિલ્કત કેવી રીતે વધી રહી છે. એજ હાલત સરકારના વર્ગ ૧ અને ૨ ના અધિકારીઓની છે. એક સર્વે મુજબ આજે સરકાર તપાસ કરાવે ત્યારે મોટા ભાગના અધિકારીઓ અને નેતાઓ સંપત્તિના લીધે જ જેલ જવાનો વાર આવી શકે છે. જાહેર સેવા અંગે નાગરિક અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૧૩ ગુજરાત માં કોઈ પણ સંજોગે અમલ થઈ શકે નહિ . એવો દાવો અમલીકરણ અધિકારીઓ કરી રહયા છે.માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ ગુજરાત માં અજુ કાયદેસર લાગુ થયેલ નથી. એ ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશનર શ્રી પોતે સ્વીકાર કરેલ છે. આજે અમીર અમીર અને ગરીબ વધુ પ્રમાળ માં ગરીબ બની રહ્યો છે.આજે ફકત ૯ નાગરિકો પાસે ૫૦% નાણા છે. 25 નાગરિકો પાસે 30% અને બાકી 25 % માં ૧૩૦ કરોડ પરિવાર ગુજરાન કરી રહ્યા છે.
સરકાર ભલે બદલાય પરંતુ આજે સત્તા પરિવર્તન થી વધુ વ્યવસ્થા પરિવર્તન જરૂરી છે. સાથે સાથે રાજનીતિ માં શિક્ષા ની  અત્યંત જરૂર છે.આજે વર્ગ એક અને બે ના અધિકારીઓ અંગુઠા છાપ નેતાઓની સલાહ સુચન થી કામ કરવા અને સલામતી માટે પોતાને અસહાય મહેસૂસ કરી રહ્યા છે. 

Friday, February 1, 2019

बीजेपी सरकार की अंतरिम अंतिम बजट किसको क्या मिलेगा....

बजट में 10 बड़ी घोषणाएं, किसे मिलेगा क्या फायदा. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल शुक्रवार को संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार ने बजट में सभी वर्गों को खुश करने का भरसक प्रयास किया। बजट से जुड़ी 10 बड़ी घोषणाएं और जानिए किसे मिलेगा क्या फायदा... 

5 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा इनकम टैक्स : -

बजट में सरकार ने 5 लाख तक की आय को पूरी तरह करमुक्त कर दिया। इसके अलावा डेढ़ लाख तक के निवेश पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख तक की आमदमी पर पहले 13 हजार रुपए टैक्स लगता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए किया गया। 

किसानों के खाते में 6 हजार :-

 2 हेक्टेअर जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल सीधे 6 हजार रुपए जाएंगे। किसान सम्मान निधि के लिए 75 हजार करोड़ का आवंटन। इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपए की तीन किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त अगले महीने की 31 तारीख तक किसानों के खातों में डाल दी जाएगी। श्रम योगी मानधन योजना की सौगात : पीयूष गोयल ने अपने बजट में मजदूरों और नौकरीपेश वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने बजट में श्रमयोगी मानधन योजना की घोषणा की। गोयल ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) की घोषणा करते हुए कहा कि इससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। यह संभवत: पांच साल में असंगठित क्षेत्र के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन जाएगी।

मजदूरों के लिए पेंशन : -

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए एक बड़ी पेंशन योजना की भी घोषणा की जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है ‍उनकी मृत्यु पर 6 लाख रुपए मिलेंगे। महिलाओं को लिए क्या है खास : मोदी सरकार के इस बजट में महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ है। अब मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह का समय दिया जाएगा और इस दौरान मिलने वाले वेतन पर कोई टैक्स भी मिलेगा। 

ग्रैच्युटी की सीमा बढ़ाकर 30 लाख : -

सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की घोषणा की। इस घोषणा से नौकरी पेशा लोगों को बड़ा फायदा होगा।  रक्षा बजट बढ़ाकर 3 लाख करोड़ किया :बजट में रक्षा बजट को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन योजना के लिए भी 35 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 

महंगाई कम की, योजनाओं पर ज्यादा खर्च :-

पीयूष गोयल ने पांच साल पहले से मोदी सरकार की तुलना करते हुए कहा कि हमने महंगाई कम की, योजनाओं पर ज्यादा खर्च किया। उन्होंने कहा कि 10 फीसदी से घटाकर हम महंगाई को 4 प्रतिशत पर लाए।  1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भरा टैक्स : वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स फाइल किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरकार को 1 करोड़ 36 लाख करोड़ का टैक्स मिला। हमारी सरकार देश से कालेधन को हटाकर ही दम लेगी। जीएसटी से हर राज्य को कर राजस्व में कम से कम 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1 लाख डिजिटल गांव : -

उन्होंने बजट में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश में पिछले पांच साल में डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़ा है। अगले 5 सालों में 1 लाख डिजिटल गांव बनाने की घोषणा की गई। इसकी वजह सस्ता डेटा और कॉलिंग के सुविधा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया में सबसे सस्ता डाटा और कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है।

Thursday, January 31, 2019

ડીજીવીસીએલ. વલસાડ મુખ્ય કાર્યપાલક ઈજનેર ના હુકમની ઐસી કી તૈસી કરતો ના.કા.ઈ. જલાલપોર શ્રી ગાવીત

ડીજીવીસીએલ. વલસાડ મુખ્ય કાર્યપાલક ઈજનેર ના હુકમની ઐસી કી તૈસી કરતો ના.કા.ઈ. જલાલપોર શ્રી ગાવીત 
       ગુજરાત રાજ્યના વિકાસના સૌથી મહત્વપૂર્ણ આધાર પાવર વીજ કંપની છે. માનવ જીવનના વિકાસના મુખ્ય આધાર અને પ્રાથમિક સુવિધાઓ માં વીજનો સૌથી પ્રથમ સ્થાન છે. ગુજરાત રાજ્યમાં આજે ૨૪ ક્લાક પાવરનો ગીત સરકાર આખા હિંદુસ્તાન માં વગાડી રહી છે. પરંતુ જમીની હકીકતમાં અહિં ગુજરાતના મોટા ભાગના ખેડુતોને ખેતી વપરાસ માટે વર્ષો સુધી રાહ જોઈ પડે છે. ઉદ્યોગપતિઓને તત્કાલ વીજ કનેકશન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લી.વલસાડના તાબા હેઠળ નવસારી જિલ્લામાં પર્યાવરણ અને માનવ અધિકાર સંસ્થા દ્વારા જલાલપોર વિભાગીય કચેરી માં જન હિતથી સંકળાયેલ ભ્રષ્ટાચાર વિરૂદ્ધ મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કલમ ૨૪ હેઠળ તારીખ ૧૬/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ એક માહિતી માગવામાં આવેલ હતી. આજે ૬ માસ પછી પ્રથમ અપીલ સત્તા અધિકારી અને કાર્યપાલક ઈજનેર વલસાડના હુકમ પછી અને અરજદારને નિરીક્ષણ કરવા પછી નવસારી જિલ્લામાં દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લી જલાલપોર વિભાગીય કચેરી દ્વારા જણાવવામાં આવેલ છે કે અરજદાર દ્વારા માગવામાં આવેલ માહિતી માહિતી સ્વરૂપમાં ઉપલ્બ્ધ નથી. અને અરજદારના રૂબરૂ નિરીક્ષણ માં પહેલા દરેક માહિતી ઉપલબ્ધ હતી .હવે દિન-૧૫ માં ગાયબ કેવી રીતે થઈ શકે. અને ગુજરાત સરકારના કાયદા મુજબ મુખ્ય અધિકારીને પોતાની કચેરીથી ૩ થી ૫ કિમી.ના અંતરે રહેવો ફરજીયાત છે. જેના અન્વયે સદર અધિકારી શ્રી નવસારી જિલ્લામાં પણ રહેતા નથી. માહિતી અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ ના કાયદા મુજબ સદર અધિકારી શ્રી માહિતીઓ આપે ત્યારે કદાચિ મોટી આફત આવી શકે. હવે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લી.વલસાડના પ્રથમ અપીલ સત્તા અધિકારી શ્રી ને હુકમ પહેલા ખબર છે કે કેમ..? જે માહિતી કાયદેસર ન હોય એ પણ આપી શકાય. મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કલમ ૨૪ મુજબ કોઈ ને બાકાત રાખી શકાય નહિ. ત્યારે સદર વિભાગીય અધિકારી માહિતી ક્યાં સુધી ગુમરાહ કે છુપાવી શકે .સમાચારની ગંભીરતાથી નોધ લઈ વલસાડના કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી કાયદાની જોગવાઈ મુજબ હુકમ કરેલ માહિતી અરજદારને ન મળે ત્યારે પોતાની કચેરીમાં મગાવી પુરી પાડવાનો હોય છે. અને જાહેર માહિતી અધિકારીના સદર બાબતે ઉપરી અધિકારીઓ ને જાણ કરવાનો રહે છે. કાયદા મુજબ કાર્યવાહી કરશે કે સંબધિત કચેરીઓ માં સહભાગીદાર થઈ ગુજરાત સરકાર સાથે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લી. ની બદનામી કરાવશે.એ જોવાનુ બાકી રહ્યુ.

Wednesday, January 30, 2019

નવસારી જિલ્લામાં ગાંધી બાપુના નિર્વાણ દિવસે વિકાસ માં શૌચાલય રોજગારમાં ચાય સાથે રંગારંગ કાર્યક્રમ સંપન્ન ......?
નવસારી જિલ્લામાં મહાત્માગાંધીના નિર્વાણ દિવસે તારીખ૩૦/૦૧/૨૦૧૯નારોજ વિકાસ માં શૌચાલય રોજગારમાં સ્વદેશી ચાય સાથે રંગારંગ કાર્યક્રમ સંપન્નગ્રામોત્થાનથી ભારત ઉત્થાનનો સંકલ્પ વ્યક્ત કરતા
દાંડીની ઐતિહાસિક ભૂમિમાં આકાર પામેલા નમક સત્યાગ્રહ સ્મારકનું રાષ્ટ્રાર્પણ કરતા વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી
સ્વદેશી ઉત્પાદન સાથે ખાદી અને રેંટિયાને અદકેરૂ સન્માન આપવાની નેમ વ્યક્ત કરતા

વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી

દાંડી નમક સત્યાગ્રહ સ્મારક આગામી દિવસોમાં
ભાવિ પેઢીમાં નવો જોમ અને જુસ્સો પૂરતો રહેશે
દાંડીનું આ ઐહિાસિક સ્મારક વિશ્વના પર્યટકો માટે તીર્થક્ષેત્ર બની રહેશે


નવસારી:- દાંડીની ઐતિહાસિક ભૂમિ ઉપરથી પૂ.ગાંધીજીને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરતા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ નમક સત્યાગ્રહ સ્મારકના રાષ્ટ્રાર્પણના ઐતિહાસિક પ્રસંગના સાક્ષી બનવા બદલ સૌને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. પૂ.ગાંધીજીની ૧પ૦મી જન્મ જયંતિ ઉજવણીના અવસરે સત્યાગ્રહ સ્મારકના લોકાર્પણ પ્રસંગે પ્રજાજનોને સંબોધતા શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ગાંધીજી અને નમક સત્યાગ્રહ વિશે અનેક જાણી અજાણી વાતો સાથે, આગામી દિવસોમાં આ ભૂમિ તિર્થક્ષેત્ર બની રહેશે તેમ જણાવ્યું હતું.

      પર્યટન ઉઘોગને પણ આ સ્મારક નવી ઊંચાઇએ લઇ જશે તેમ જણાવી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ દાંડી હેરીટેજ માર્ગ સહિત દાંડી નમક સત્યાગ્રહ સ્મારકને આવનારી પેઢી યાદ રાખે તે આવશ્યક છે તેમ જણાવ્યું હતું.

      સાબરમતીથી શરૂ થયેલી દાંડી યાત્રાએ અંગ્રેજ સલ્તનતના પાયા હચમચાવી નાખ્યા હતા, ત્યારે દેશના આ જન આંદોલનને રચનાત્મક આંદોલન ગણાવી, ગાંધીજીની દીર્ધદ્રષ્ટિ તથા તેમની સુઝબુઝનો ખ્યાલ આપતા ઐતિહાસિક નમક સત્યાગ્રહની તારીખ અને તવારીખનો પણ ખ્યાલ આપ્યો હતો. નમક સત્યાગ્રહ અને સ્વદેશી આંદોલને બિ્રટિશરોને ધૃજાવી દેવા સાથે આઝાદીના દિવાનાઓમાં નવો જોમ અને જુસ્સો પૂર્યો હતો તેમ પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.નમક સત્યાગ્રહ વેળા પણ ગાંધીજીના આ નિર્ણયમાં સંદેહ કરવાવાળા નેતાઓની જેમ, વર્તમાન સમયે પણ શૌચાલય, સ્વચ્છતા અભિયાન જેવા જન આંદોલનની મજાક ઉડાવનારા તત્વોને દેશની જનતા માફ નહીં કરે તેમ જણાવી વડાપ્રધાનશ્રીએ નકારાત્મક વિચારસરણી સાથે સરકારના કાર્યક્રમોની હાંસી ઉડાવનારા તત્વોને જવાબ આપવાનો સમય હવે પાકી ગયો છે તેમ જણાવ્યું હતું.સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત ભારતભરમાં અંદાજીત ૯ કરોડ જેટલા શૌચાલયો બન્યા છે, જેને કારણે માં બેટીઓને કેટલી રાહત મળી છે તે આ નકારાત્મક વિચારસરણી ધરાવતા લોકો સમજી નહીં શકે તેમ પણ તેમણે ઉમેર્યું હતું.ગાંધીજીના સ્વચ્છતાના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરીને પણ તેમને સાચી શ્રદ્ધાંજલી આપી શક્યા હોત, તેમ જણાવી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ પૂ.ગાંધીજીની ૧પ૦મી જન્મ જયંતિ તા.રજી ઓક્ટોબર સુધી ભારતને સંપૂર્ણ રીતે ખુલ્લામાં શૌચક્રિયાથી મુક્ત કરવાની સરકારની નેમ છે તેમ જણાવ્યું હતું. પૂ.બાપુના જીવન કવનમાંથી દેશ અને દુનિયા સતત પ્રેરણા મેળવતી રહે તેવા કાર્યક્રમોને પ્રાધાન્ય આપવાની નેમ વ્યક્ત કરતા વડાપ્રધાનશ્રીએ ગાંધીજીના પિ્રય ભજન વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ.. દુનિયાના સો દેશના ગાયકોએ એક સાથે ભાવપૂર્ણ રીતે ગાઇને, આ ભજનની તાકાતનો વિશ્વને પરિચય આપ્યો છે તેમ જણાવ્યુ હતું. આ ભજન દાંડીના નમક સત્યાગ્રહ સ્મારકના મુલાકાતીઓને પણ સાંભળવા મળે તેવા પ્રયાસો હાથ ધરાશે તેમ વડાપ્રધાનશ્રીએ વધુમાં ઉમેર્યું હતું.   પૂ.બાપુની પ્રિય ખાદી આઝાદીના સંદેશ સાથે મહિલા સશક્તિકરણનો પણ પર્યાય બની ગયો છે તેમ જણાવી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ ગાંધી અને ખાદી સંસ્થાઓને પણ મોટે પાયે આધુનિક રીતે વિકસાવવામાં આવી રહી છે તેમ જણાવ્યું હતું.

      સ્વતંત્રતાના આંદોલનમાં ખાદીની ભૂમિકાનો ખ્યાલ આપતા વડાપ્રધાનશ્રીએ હાથ ચરખા/રેંટીયાને પણ અદકેરૂ સન્માન આપવાના ભાગરૂપે તા.૭મી ઓગષ્ટને હાથ ચરખા દિવસ તરીકે ઉજવવાની દિશામાં સરકાર પ્રયાસ કરી રહી છે તેમ જણાવ્યું હતું.  ગ્રામોત્થાનથી દેશ ઉત્થાનના ઉદૃેશનો ખ્યાલ આપતા વડાપ્રધાનશ્રીએ ગ્રામોત્થાન અભિયાનની પણ વિસ્તૃત જાણકારી આપી હતી.  પૂ.ગાંધીજીના આદર્શો અનુસાર સ્થાનિક રોજગારી સહિત સોલાર ચરખાના વ્યાપને પણ નવી દિશા અપાશે તેમ જણાવી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ સૌર ઊર્જા અને સોલાર ટ્રીના કોન્સેપ્ટનો પણ વ્યાપ વધારાશે તેમ જણાવ્યું હતું.

      સ્વદેશી ઉત્પાદનની ચર્ચા કરતા શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ મધમાખી પાલન અને મધ ઉત્પાદનની પ્રવૃત્તિને પણ નવી દિશા આપવામાં આવી રહી છે તેમ જણાવ્યું હતું.

      જેમણે માત્ર વિરોધ જ કરવો છે તેવા લોકો તેમની નકારાત્મક ઊર્જા ફેલાવતા રહે, ત્યારે સરકાર હેરીટેજ ટુરિઝમને વધુ વિસ્તારીને આ ક્ષેત્રે નવિન ઊંચાઇએ લઇ જવા કટીબદ્ધ છે તેમ પણ તેમણે આ વેળા ઉમેર્યું હતું.

      ભારતની ભવ્ય સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક વિરાસતનૈ વૈશ્વિક ફલક ઉપર વિકસાવવાનું કાર્ય આ સરકાર કરી રહી છે તેમ જણાવી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ પ્રજા સાથે સીધો સંવાદ સાધતા, આપણા ધરે કોઇ પણ મહેમાન આવે તો તેમને ગાંધી સ્મારક બતાવવાનું વચન આપવાનું પણ આહ્વાન કર્યું હતું.

      આ વિસ્તારની તમામ શાળા/મહાશાળાઓ દાંડી તીર્થયાત્રાની અવશ્ય મુલાકાત લે તે સુનિતિ કરવાનું આહ્વાન કરતા વડાપ્રધાનશ્રીએ આ પ્રવૃત્તિથી નાના, સ્થાનિક ધંધાર્થીઓને રોજગારીનું નવુ સાધન ઉપલબ્ધ થશે તેમ પણ જણાવ્યું હતું.

      ઇતિહાસ સાથે ટેકનોલોજી અને કળાત્મક્તાનો અદ્‍ભુત ત્રિવેણી સંગમ દાંડી ખાતે રચાયો છે તેમ જણાવી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ સ્ટેચ્યૂ ઑફ યુનિટીને કારણે પ્રતિ માસ અંદાજીત પાંચેક લાખ લોકો કેવડિયાની મુલાકાત લઇને, ત્યાં પ્રવાસન વિકાસના નવા દ્વાર ખોલી રહ્યાં છે તેમ જણાવ્યું હતું.

      આગામી દિવસોમાં દાંડીના દરિયા કિનારે માનવ મહેરામણ ઉમટી પડે તેવા સહિયારા પ્રયાસોની પણ શ્રી મોદીએ સૌને હિમાયત કરી હતી.

      શાંતિ, અહિંસા અને જન આંદોલનના પ્રેરક એવા દાંડી નમક સત્યાગ્રહ સ્મારકના રાષ્ટ્રાર્પણ કાર્યક્રમની પણ વડાપ્રધાનશ્રીએ સૌને શુભકામના પાઠવી હતી.

    

Sunday, January 27, 2019

સ્વદેશી થી સ્વાસ્થ્ય અને સ્વરોજગાર ....!

*સ્વદેશી અપનાઓ સ્વાસ્થ્ય સાથે સ્વરોજગાર મેળવવા અને અન્યોને સ્વરોજગાર માં સહભાગી બનો જીવન મા સ્વસ્થ રહેવા માટે અને બીમારીઓ થી મુક્તિ મેળવવા માટે સ્વદેશી ઉપચાર માનવજીવન માં સ્વદેશીની કીમત અને સ્વદેશી ઉપચારથી અસાધ્યરોગો થી મુક્તિ મેળવવા સાથે દેશની અર્થ વ્યવસ્થા સ્વસ્થ ભારત સમૃદ્ધ ભારતમા સહભાગી બનો.. શું આપ સ્વસ્થ જીવનની ઈચ્છા ધરાવો છો...? શું આપ દવાઓ ના માયાજાળ થી મુક્તિ મેળવવા માગો છો..? શું આપને જીવો ત્યાં સુધી અંગ્રેજી દવાઓ લેવાની સમજ આપવામાં આવી રહી છે..? શું આપ દવાઓ લીધા પછી પણ સ્વાસ્થ્ય સંતોષ કારક નથી.? શું આપને હોસ્પિટલનો ચક્કર લગાવી થાકી ગયા છો..? શું એલોપૈથી સાથે તપાસ કરાવી કરાવી ખર્ચ થી કંટાળી ગયા છો..? શું આપ અસાધ્ય બીમારી જેવા કે ડાયાબિટીસ, અસ્થમા, દમ, હાર્ટ, સાધાનો દુખાવો, લકવો, કેન્સર વગેરે અસાધ્યબીમારીઓ થી પીડિત છો..? શું આપ ગરીબ અસહાય અનાથ મજલુમ જેવાની સેવા કે મદદરૂપ થવા ઇચ્છા ઘરાવો છો..? શું આપ બેરોજગાર ભાઇયો બહેનો ને રોજગારી આપવા માટે મદદગાર કે સહભાગી બનવા માગો છો..? શું આપ ધાર્મિક ગુરૂઓના આટાફેરા કરી કે એના જાળ માં ફસાઈ ગયા હોય અને એમાં થી છુટકારો મેળવવા માગો છો..? ઉપરોક્ત તમામ સવાલોનો જવાબ અને છુટકારો મેળવવા આજે જ સંપર્ક કરો.. આપણા દરેક સવાલોના સંતોષકારક જવાબ અને અસાધ્ય માં અસાધ્ય બીમારીઓ થી મુક્તિ, બેરોજગાર ભાઈયો બહેનો ને સ્વરોજગાર , જીવનની સમસ્યાઓ ના સમાધાન માટે ઉપચાર અને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે... કરિશ્મા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ રજી. અલકાપુરી સોસાયટી વિજલપોર નવસારી મો 9898630756 02637-280786