Saturday, August 10, 2019

નવસારી જિલ્લામાં દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમિટેડ નવસારી શહેરી વિભાગના મુખ્ય અધિકારી પણ છેલ્લા ૩ વર્ષમાં કોઈ પણ કાયદેસર કામગીરી કરી નથી...?

નવસારી જિલ્લા DGVCL ના સર્વોચ્ચ અધિકારી શ્રી જી.ડી.ભૈયાના હુકમ સાથે ગુજરાત માહિતી આયોગ કમિશ્નરશ્રીના હુકમની  ઐસી કી તૈસી કરતો નવસારી જિલ્લા DGVCL ના શહેરી વિભાગ ના મુખ્ય અધિકારી શ્રી ડી.ડી.પટેલ ..? 
કાયદાની જોગવાઈ મુજબ અપીલ સત્તા અધિકારી શ્રી અને અધિક્ષક ઈજનેર વલસાડ પોતે માહિતી અપાવી શકશે ખરા..? 
 ગુજરાત તકેદારી આયોગ દ્વારા તપાસ કરવા અને સરકારશ્રીને બદનામ કરવા સહભાગીદાર થશે..
નવસારી જિલ્લામાં દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમિટેડ નવસારી શહેરી વિભાગના વેસ્ટ સબ ડિવીઝન ના જાહેર માહિતી અધિકારી અને નવસારી શહેરી વિભાગના મુખ્ય અધિકારી શ્રી તારીખ ૧૯/૦૧/૨૦૧૯ના મા.અ.અ.૨૦૦૫ની અરજીમાં કોઈ પણ જવાબ ન આપતા પ્રથમ અપીલ સત્તા અધિકારી શ્રી જી.ડી.ભૈયાના તારીખ ૧૨/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ સુનવણી કરી દિન-૧૫ માં વિના મુલ્યે માગેલ તમામ માહિતી અરજદાર ને પુરી પાડવા. જેના અનુસંધાન માં સદર કચેરીના જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી ડી.ડી.પટેલ  સાહેબ એ તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ પત્ર ક્રમાંક નં. નવસારી પશ્ચિમ /ટેક/એસ્ટા/બિલીંગ/૧૯/૮૩૧૦  દ્વારા લેખિત માં જવાબ આપેલ છે. 
કાયદા કાનૂનના નિષ્ણાંત અનુભવી જાંબાજ તજજ્ઞ જાહેર માહિતી અધિકારીશ્રી શ્રી ડી.ડી.પટેલ સાહેબ એ એમનાવર્તુળ કચેરીના સર્વોચ્ચ અધિકારી શ્રીના હુકમના જવાબ માં પહેલો જ મુદ્દો જેમા શૈક્ષણિક લાયકાત ભરતી પ્રકૃયા છેલ્લા ૩ વર્ષમાં જોબ ચાર્ટ મુજબ કરેલ કામગીરી અને મા.અ.અ.૨૦૦૫ના બોર્ડ સાથે ભરતી પ્રકૃયા નો છે. જેના જવાબ જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી આર.જે.મિસ્ત્રી સાહેબ એ જણાવ્યુ  છે કે .... 
આ અંગેની કોઈ માહિતી અત્રેની  કચેરી ઉપલબ્ધ નથી.
 નવસારી જિલ્લામાં દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમિટેડ નવસારી શહેરી વિભાગના વેસ્ટ સબ ડિવીઝન ના જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી ડી.ડી.પટેલ એ જોબ ચાર્ટ મુજબ છેલ્લા ૩ વર્ષ માં કોઈ કામગીરી કરેલ નથી.ત્યારે સદર અધિકારી શ્રીને સરકાર શા માટે નિમણુંક કરેલ છે. ..?
      આજે સદર કચેરીના કામગીરી થી નવસારી શહેર જ નહિ ગુજરાત સરકાર બદનામ થઈ રહી છે. અને અધિકારીઓ  સરકારના કાયદાઓની ઐસી કી તૈસી કરી રહ્યા છે. મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કાયદાઓ DGVCLના નવસારી શહેરી વિભાગમાં ૧૪ વર્ષ પૂર્ણ થતા અજુ અમલમાં  આવેલ નથી. ત્યારે અન્ય કાયદાઓ ની અમલવારી કેવી રીતે અમલ થતો હશે. જે ખરેખર દુર્ભાગ્ય પૂર્ણ અને શરમ જનક છે. 

૨. સદર કચેરીમાં મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કલમ ૪ ખ મુજબ અદ્યતન કરેલ પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર નો છે. 
        જેના જવાબ માં નવસારી શહેરી વિભાગના સદર કચેરીના કાયદા કાનૂનના નિષ્ણાંત અનુભવી જાંબાજ તજજ્ઞ જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી મિસ્ત્રી સાહેબ શ્રી ડી.ડી.પટેલ એ અરજદાર નેwww.dgvcl.comના વેબ સાઈડ પર થી મેળવી લેવા હુકમ કરેલ છે. હવે સદર અધિકારીના અનુભવ અને શૈક્ષણિક લાયકાત ખરેખર હશે કે કેમ..? અને શૈક્ષણિક લાયકાત કદાચ હોય ત્યારે આજના વૈજ્ઞાનિક યુગ અને ૨૧વી શતાબ્દી માં ચાલી શકે ખરૂ ..? જાણકારોના મંતવ્ય મુજબ આરક્ષણ માં નિમણુંક થયેલ અધિકારીઓ ની આજે સમગ્ર ગુજરાત માં એજ હાલત છે. ભલે એ કોઈ પણ વર્ગ માં કામ કરી રહ્યો હોય . એમાં આવેલ તમામ અધિકારીઓ સરકાર ના કોઈ કાયદા કાનૂન ને માનતા જ નથી. મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કલમ ૪ ખ માં સ્પષ્ટ જણાવેલ છે કે દરેક જાહેર માહિતી અધિકારીઓ પોતાની કચેરીના મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કલમ ૪ ખ મુજબ અદ્યતન કરાવી  પ્રો-એક્ટિવ ડિસ્ક્લોઝર જાહેર જનતા માટે બુકલેટ સ્વરૂપ માં રાખવો ફરજીયાત છે. અને દર વર્ષની ૧૫ મે સુધી અદ્યતન કરાવવુ પણ ફરજીયાત છે. અને સદર કચેરીના કાયદા કાનૂનના નિષ્ણાંત અનુભવી જાંબાજ તજજ્ઞ જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી ડી.ડી.પટેલના હુકમ મુજબ તપાસ કરતા સદર વેબ સાઈડ ઉપર એમનો કે એમની કચેરીના નામો નિશાન જોવા મળેલ નથી. 
૩.ગુજરાત સરકારના એક પરિપત્ર મુજબ કચેરીના નજીક રહેવો સાથે મહેકમ મુજબ ખાલી જગ્યા સાથે મજુરો કર્મચારીઓ વેતન વગેરેના છે... 
        નવસારી શહેરી વિભાગના મુખ્ય અધિકારી શ્રીની કચેરીમાં કાર્યરત સિક્યુરિટી ગાર્ડોને લઘુત્તમ માસિક વેતન ન આપી શોષણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સરકારની 1972 લેબર એક્ટની ગાઈડ લાઈન મુજબ એની સંપૂર્ણ જવાબદારી પ્રિંન્સીપલ એમ્પ્લોયર એટલે મુખ્ય અધિકારીની છે. પરંતુ અહિ અધિકારી પોતાને માલિક સમજી બૈઠા છે. આજે એ અધિકારીઓ ને કૌણ સમજ પાડે કે માલિક કોઈ નથી. વેતન લેનાર કોઈ પણ ભારતના નાગરિક ફકત અને ફકત નૌકર છે. નામદાર કોર્ટ માં ઓર્નર શબ્દ માટે છુટ નથી. અને નવસારી શહેરી વિભાગના મુખ્ય અધિકારી શ્રીના તાબા હેઠળના એક અધિકારી એક અરજદાર ને ધમકીઓ આપવાનો ખબર મીડિયા માં વાયરલ થઈ રહી છે.  જેનો જવાબ માં સદર અધિકારી શ્રી એ છટકબારી કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. 
નવસારી જિલ્લામાં દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લીમિટેડ નવસારી શહેરી વિભાગના વેસ્ટ સબ ડિવીઝનના જાહેર માહિતી અધિકારી  શ્રી એ જણાવ્યુ છે કે એવી કામગીરી અહિં કરવામાં નથી આવતી.. 
            આજે બેરોજગારી ચરમ સીમા એ રાજ કરી રહ્યુ છે. અને મળેલ માહિતી મુજબ મોટા ભાગના કર્મચારીઓ મજુરોને વધુ કામ લેવામાં આવે છે. અને સદર અધિકારીશ્રીની કચેરીમાં મહેકમની જ ખબર નથી.લઘુત્તમ માસિક વેતન ધારો ૧૯૪૮ મુજબ ઓછા માં ઓછુ વેતન આપવા ફરજીયાત છે. પરંતુ સદર કચેરીના કાયદા કાનૂનના નિષ્ણાંત અનુભવી જાંબાજ તજજ્ઞ જાહેર માહિતી અધિકારી શ્રી મિસ્ત્રી સાહેબના જવાબ સરકાર વિરોધી છે . અહિં ગરીબો દલિતો મજુરો વંચિતો મહિલાઓ આદિવાસિયો મોટા ભાગે મજુરી કામ કરે છે. અને સદર કચેરીમાં ખરેખર પગાર પેટે કાયદેસર આપે છે કે કેમ..? 
      નવસારી જિલ્લા માં દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લી.ના કામગીરી ખરેખર એવા જાંબાજ તજજ્ઞ અનુભવી અધિકારિયોના કામગીરીથી એતિહાસિક અને સંસ્કારી નગરી બદનામ થઈ રહી છે. આ સમાચારની ગંભીરતાથી નોધ લઈ પ્રથમ અપીલ સત્તા અધિકારી શ્રી જી.ડી.ભૈયા સાહેબ મા.અ.અ.૨૦૦૫ના કાયદા મુજબ માહિતી હુકમ મુજબ અપાવશે ખરા ..?આગણ પણ એના હુકમ ના અમલવારી કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે.  એ જોવાનુ બાકી રહ્યુ...No comments:

Post a Comment

નવસારી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી શ્રી રોહિત ચૌધરી દ્વારા સર જે.જે .પ્રાથમિક અને હાઈસ્કૂલ માં આર.ટી.ઈ. ૨૦૦૯નો ભંગ સાથે અન્ય વધારાનો એડવાન્સ નાણા લેવાતુ અંગે નોટિસ ફટકારતા ખાનગી શાળાઓ માં હળકંપ

નવસારી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી શ્રી રોહિત ચૌધરી દ્વારા સર જે.જે .પ્રાથમિક અને હાઈસ્કૂલ માં આર.ટી.ઈ. ૨૦૦૯નો ભંગ સાથે અન્ય વધારાનો એડવા...